Automatyczny System Degradacji tłuszczu

Tłuste osady mogą być przyczyną zapchania rur, nieprzyjemnych zapachów, czy też mogą nawet spowodować usterki konstrukcyjne.

Usuwanie osadów tłuszczu i oleju powstających w trakcie przygotowywania potraw i zmywania stanowi poważny problem dla przedsiębiorstw zajmujących się usługami gastronomicznymi. Osady te są wodoodporne, nie rozpuszczają się więc w wodzie. Tłuszcz i olej unoszą się na powierzchni wody, osadzając się na powierzchni rur spustowych, pomp i separatorów tłuszczu. Jeżeli nie podejmiemy w porę odpowiednich kroków, tłuste substancje utworzą warstwę osadu, stwardnieją i w krótkim czasie doprowadzą do zapchania rury. W stwardniałej warstwie osadu rozpocznie się proces gnilny. W wyniku tego procesu powstaną nie tylko nieprzyjemne zapachy, ale zaczną się wytwarzać również kwasy siarkowe, które wykazują silne działanie korodujące na każdy rodzaj metalu znajdujący się w ich pobliżu, przez co mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji, a wraz z upływem czasu nawet do powstania usterek.

Wymagane cechy efektywnych biologicznych środków odtłuszczających:

Osady tłuszczu mogą być efektywnie usunięte, jeżeli do rur wlejemy taki środek biologiczny, który spełnia następujące trzy warunki:

Automatyczny System Degradacji tłuszczu
 • Zawiera środek emulgujący, umożliwiający dostąp enzymów dokonujących rozkładu tłuszczów do wodoodpornego osadu tłuszczu,
 • Zawiera enzym trawiący tłuszcze (lipazę), który rozkłada osad tłuszczowy na części składowe,
 • Zawiera stabilizator, który zabezpiecza homogenną postać produktu.

Preparat Amnite L100 zawiera każdy z powyższych składników

Substancje emulgujące są niezwykle ważnym składnikiem, niezbędnym do nawilżenia tłuszczu i oleju mających właściwości wodoodporne. Jednakże stosując wyłącznie emulgatory nie można usunąć osadu. Środek emulgujący znajdujący się w Amnite L100 jest substancją stabilną stałej objętości, dzięki czemu umożliwia szybsze dotarcie bakterii do tłuszczów, jest to środek działający na zasadzie rozkładu biologicznego.

Bakterie znajdujące się w Amnite L100 zostały dobrane pod względem zdolności do wytwarzania dużej ilości lipazy oraz związków powierzchniowo aktywnych. Bakterie te, kiedy znajdą się w pobliżu tłuszczu, działają jako stałe źródło lipazy. Lipaza rozkłada osad na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol. Składniki te ulegają następnie dalszemu rozkładowi na nieszkodliwy dwutlenek węgla i wodę.

Znajdujący się w Amnite L100 stabilizator jest również ważnym składnikiem produktu, ponieważ zabezpiecza stałą homogenność składników produktu. W przypadku braku stabilizatora poszczególne składniki produktu mogłyby ulec rozwarstwieniu co w efekcie pociągnęłoby za sobą to, iż na poddawaną zabiegowi powierzchnię dostałby się środek czyszczący o nieodpowiedniej proporcji składników, co w znacznym stopniu mogłoby przyczynić się do obniżenia efektywności środka.

Codzienne stosowanie w celu efektywnego działania

System Amnite L100 to efektywna substancja rozkładająca tłuszcze poprzez prowadzenie do rur bakterii produkujących lipazę w takiej ilości, która zapewnia siadanie bakterii na powierzchni rur i separatorów tłuszczu.

Automatyczny System Degradacji tłuszczuAby taka hodowla bakterii odpowiednio działała, wymaga ona codziennego uzupełniania. Przeważająca część środków myjących i czyszczących ma działanie bakteriobójcze, co wraz działaniem gorącej wody i innych procesów naturalnych wpływa na stałe zmniejszanie się ilości bakterii rozkładających tłuszcze. Dlatego też pewna ilość bakterii musi być codziennie dostarczana do rur w celu uzupełnienia hodowli bakterii i utrzymania poziomu efektywności.
Jeżeli ilość ta jest zbyt niska, hodowla bakterii utraci zdolność odpowiedniej reprodukcji i zginie.

Te bakterie, które osiedliły się w rurach stale dokonują rozkładu tłuszczów, które po rozkładzie na czynniki składowe stają się rozpuszczalne w wodzie i nie gromadzą się już w innych miejscach. W procesie usuwania środek w pierwszej fazie dokonuje emulgacji tłuszczów. W tej formie tłuszcz na wewnętrznych ściankach rur przybiera postać waty. W odpowiednio funkcjonującym systemie jest to zjawisko normalne, nie czuje się charakterystycznego zapachu. W uszkodzonym lub zaniedbanym systemie tłuszcze przybierają ciemną, żółtawą barwę i tworzą twardą warstwę, która po pewnym czasie wydziela nieprzyjemny odór.
Klient był zachwycony osiągniętymi rezultatami. Podpisano umowę w sprawie dalszych dostaw Amnite L100 do działów, w których odbyła się próba oraz w sprawie instalacji systemu Amnite L100 do innych sklepów w obrębie sieci.

Oszczędności i zalety

Dzięki stosowaniu systemu Amnite L100 możecie Państwo uniknąć:

 • Częstego opróżniania separatorów tłuszczu
 • Uszkodzenia urządzeń kuchennych wywołanego zapchanymi rurami
 • Przywracania drożności zapchanych rur
 • Zalewania wywołanego przez zapchane rury

Zalety stosowania produktu:

 • Czyste rury
 • Nadzór nad kosztami
 • Z uwagi na automatyczne dozowanie, uniknięcie pomyłek wynikających z nieostrożnego stosowania
 • Stan techniczny i higieniczny rur będzie zawsze zgodny z przepisami
 • Sprawniej działające urządzenia
 • Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązanie
Cechy charakterystyczne systemu AMNITE L100

Amnite L100 stanowi oszczędne biologiczne rozwiązanie problemu usuwania osadu tłuszczu i oleju.

 • Produkt dysponuje doskonałym działaniem emulgującym.
 • Doskonała efektywność mikrobiotycznych enzymów rozkładających tłuszcze.
 • Niska zawartość fosfatu.
 • Absolutnie bezpieczny przy stosowaniu w kuchniach.
 • Całkowicie homogenny (jednolity) skład produktu.

Opis zastosowania

Problem

W jednym ze swych sklepów ważna sieć supermarketów doświadczała regularnych zatorów w rurach odpływowych, z powodu akumulacji tłuszczu, oleju i smaru. WIREXIM Biotechnologie poproszony został do przeprowadzenia prób z zastosowaniem Systemu Degradującego Tłuszcz ASD z preparatem L100, aby stwierdzić, czy można w ten sposób rozwiązać problem.

Supermarket już dozował ręcznie sproszkowane produkty bakteryjne w dziale delikatesów, mięsnym, piekarni i restauracji dla pracowników. Zdecydowano się na zastąpienie tych produktów przez System ASD w tych czterech miejscach. Dodatkowo uzgodniono, aby użyć płynu biologicznego L100 w dwóch systemach dozujących dostarczonych przez inną firmę.

Rozwiązanie

Na początku października, trzy w pełni zabudowane i zamykane jednostki zostały zainstalowane w restauracji pracowniczej, dziale mięsnym i piekarni. W dziale delikatesowym, z powodu ograniczonej powierzchni, zainstalowano zawieszaną na ścianie jednostkę z wolnostojącym poniżej kanistrem Amnite L100. Płyn dozowany wymaga kwartalnego wymienienia. Jednostki pokazane są poniżej:

Automatyczny system dozowania ASD

Kanalizacja po zastosowaniu L100

W drugiej połowie grudnia, po dwóch miesiącach stosowania Amnite L100, przeprowadzony został przegląd rur kanalizacyjnych w sklepie. Wszystkie były czyste i przepustowe. Szczególne polepszenie zanotowano w odstojniku tłuszczu funkcjonującym w dziale delikatesów. Poprzednio wypełniał się on aż do przelania i wydzielał przykre zapachy. Obecnie pracownicy nie zgłaszają żadnych nieprzyjemnych zapachów. Odstojnik nie wypełnia się aż do przelania. Ścianki są czyste. Tylko w wyższym poziomie, powyżej obecnego maksymalnego poziomu, znajdują się warstwy starych złogów tłuszczy.
W momencie przeglądu ciągle odzywał się alarm wysokiego poziomu w odstojnika. Spowodowane to było kwasem siarkowym, który powstał przez gnijący tłuszcz, który zebrał się wokół sondy alarmowej i który przeżarł okablowanie sondy. Problem ten nie pojawi się ponownie przy efektywnym dozowaniu biologicznym w odpływach.

Specyfikacja techniczna

Skład Wyselekcjonowane szczepy bakterii produkujących lipazę, pożywka i enzymy w formie roztworu buforowego
Zapach bezwonny
Zalecana wartość PH w trakcie stosowanie 6.0 do 9.0
Temperatura stosowania 5°c do 45°c
Opakowanie zbiorniki 25 litrowe
Właściwości Utrzymuje rury w czystości i zapobiega ich zapchaniu. Separatory tłuszczu wymagają rzadszego czyszczenia. Usuwa nieprzyjemne zapachy
Sposób użycia Niezbędna ilość zależy od ilości porcji podawanych w danej jednostce gastronomicznej. Produkt powinien być raz dziennie dozowany automatycznie do rur, w czasie, gdy w kuchni jest najmniejszy ruch.