Informacje o firmie

Dział WIREXIM Biotechnologie

Powstała w 1994 roku firma Wirexim Sp. z o.o. od początku swojego istnienia zajmuje się doradztwem, sprzedażą i serwisem urządzeń oraz preparatów do czyszczenia i utrzymania czystości. Powstały w późniejszych latach dział WIREXIM Biotechnologie dostarczył naszym klientom innowacyjne i naturalne rozwiązania problemów z zanieczyszczeniami, w szczególności tymi, powstającymi wraz z emisją ścieków i odpadów do środowiska naturalnego .

WIREXIM Biotechnologie ściśle współpracuje z wiodącą na rynku europejskim firmą, specjalizującą się w hodowli i aklimatyzacji różnorodnego typu naturalnie występujących mikroorganizmów, z których tworzy się preparaty używane w procesie rozkładu różnorodnych odpadów. Firma jest jednym z liderów w dziedzinie inżynierii biomasy, który obecnie zapewnia rozwiązania problemów z zanieczyszczeniami w Wielkiej Brytanii i całej Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Ameryce Południowej, na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w rejonie Pacyfiku.


Obszary ekspertyzy

Firma w obrębie swojej organizacji posiada szeroką gamę komplementarnych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w obszarze oczyszczania odpadów i ścieków.

Dzięki aktywnemu podejściu współpracujących z firmą mikrobiologów i inżynierów chemii, firmę wyróżnia zrozumienie biochemicznych problemów związanych z zanieczyszczeniami i odprowadzeniem ścieków. Zrozumienie problemu jest pierwszym krokiem, jaki jest podejmowany przez naszych konsultantów. Dzięki temu firma jest w stanie stworzyć rozwiązanie dostosowane do problemu występującego u klienta. Rozwiązania mogą obejmować inżynierię biomasy, zabezpieczenie oczyszczalni i systemów oczyszczających, kombinację obu tych działań lub modyfikację istniejących procesów oczyszczających.

Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w ocenie, projektowaniu, instalowaniu i obsługiwaniu szerokiej gamy technologii oczyszczania biologicznych i chemicznych ścieków, rekultywacji terenu i biologicznej degradacji odpadów organicznych. Partnerzy WIREXIM Biotechnologie są w pełni niezależni od jakichkolwiek prawnie zastrzeżonych technologii, co pozwala na obiektywne oszacowanie najbardziej ekonomicznego rozwiązania w danym przypadku.

 • Konsultant ds. Kanalizacji i Ścieków
  AMNITE L100: "Około pięć lat temu po raz pierwszy skontaktowałem się firmą i w rezultacie zainstalowaliśmy pomyślnie system degradacji tłuszczu ASD, aby rozwiązać problemy z akumulacją tłuszczu w kanalizacji pomiędzy często odwiedzanym barem, a kolektorem publicznym. Od tego czasu zainstalowałem także pomyślnie systemy BioGest i Clearinate. W firmie zaimponowało mi nie tylko nowatorskie podejście do tych problemów, ale także obsługa posprzedażowa, która jest równie imponująca."
  Konsultant ds. Kanalizacji i Ścieków
  Oczyszczalnia ścieków
 • Dyrektor Generalny
  AMNITE L100: "Byłem dzisiaj rano w zakładzie z kierowcą cysterny, aby przeprowadzić audyt powdrożeniowy i... ilość tłuszczu dostająca się do komory pompy jest znacznie mniejsza niż przed instalacją systemu degradacji tłuszczu, a jego konsystencja jest bardziej płynna, itd. Moi operatorzy zbiornika komentowali to w ten sposób: "O k...., to jest poprawa o co najmniej 100% , tak dobrze nigdy nie było."
  Dyrektor Generalny
  Serious Waste Management
 • Regionalny Menadżer ds. Konserwacji
  AMNITE L100: "W ciągu ostatnich dwóch lat, ja i kilku regionalnych menadżerów ds. konserwacji zainstalowało system degradacji tłuszczu ASD... i bez żadnych wątpliwości, moim zdaniem, przyczyniło się to do ogromnych oszczędności w wydatkach na oczyszczanie ścieków oraz rozwiązywaniu wynikających z tego problemów załogi i klientów."
  Regionalny Menadżer ds. Konserwacji
  Tesco
 • A.R. Notley
  AMNITE S200: "Dziękuję za przesłanie próbek zawierających sześć saszetek Ecoloo. Mając szansę na ocenę produktu, mogę z zadowoleniem stwierdzić, że jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Oczywista jest łatwość użycia itd., ważny jest natomiast brak trwałych nieprzyjemnych zapachów przy wypompowywaniu i korzystaniu z toalet. Nawet, jeśli statek nie jest używany toalety straciły swój "toaletowy" zapach. Przewozimy do 55 pasażerów w czasie jednego rejsu, więc Wasz produkt jest nieźle testowany! Proszę przesłać nam 1 opakowanie zawierające 20 sztuk, a jestem pewien, że gdy wieści się rozniosą pośród prywatnych przewoźników i Towarzystw Przewozowych na Kanałach, itp., z którymi mam kontakt, złożymy kolejne zamówienia dopóki nie stworzycie sieci dystrybucji. Bardzo dziękuję."
  A.R. Notley
  The Blackcountryman
 • Dyrektor Grupy EIA
  AMNITE P300: "PRODUKTY POWODUJĄCE ROZKŁAD WĘGLOWODORU Grupa Analizy Wpływu Środowiskowego prowadzi badania, analizy i konsultacje w sprawie skażonych terenów od 1991 roku. Z biegiem czasu wraz z wprowadzeniem szybko dostępnych biotechnologicznych metod odnowy skażonego terenu, nasze laboratoria przeprowadziły liczne próby dla i w imieniu klientów wykorzystując produkty rozkładające węglowodór - głównie Amnite P100 i Amnite P300. Próby te zawierają badania wykonalności przeprowadzane w laboratoriach, aby stwierdzić czy skażona gleba i/lub woda może być nieszkodliwe odtworzona, oraz monitorowanie środowiska na miejscu przeprowadzanych procesów odnawiania. Napotkane typowe zanieczyszczenie w formie "rozlania" obejmowało słabe oleje smarujące, benzynę (ołowiową i bezołowiową), diesle (wszystkie rodzaje), oleje napędowe, oleje opałowe, średnio mocne i mocne oleje smarujące oraz mocne tłuszcze. Mogę stwierdzić, że w przeprowadzonych do tej pory ponad stu testach, tylko jedna zanieczyszczona gleba okazała się być za trudna dla procesów biotechnologicznych Amnite'a. Mogę też dodać, nie ujawniając przy tym żadnych poufnych tajemnic klientów, że wspomniana skażona gleba była zanieczyszczona skoncentrowanym kwasem siarkowym i ołowiem, a pochodziła z fabryki przeprowadzającej recykling akumulatorów samochodowych. Mimo tego, program neutralizacji i zahamowania odtworzył odpowiedni poziom pH, pozwalając na zastosowanie procesów ze znakomitymi rezultatami. Profil gleby i/lub wody badany w naszych laboratoriach zwykle charakteryzuje się zanieczyszczeniem mieszanką węglowodorów alifatycznych - prostych, złożonych i cyklicznych - oraz węglowodorów aromatycznych - włączając lotne, półlotne, i policykliczne węglowodory aromatyczne. Próbki, laboratoryjna i z terenu były dokładnie analizowane (z użyciem GC-MC), aby określić fazowe produkty degradacji - zwięźle, aby monitorować zmianę wysoce masowych cząsteczek węglowodorów w prostsze, przyjazne środowisku bio-dostępne związki węgla, przeważnie w dwutlenek węgla. Jako niezależne laboratorium, często angażujemy się w próby nad biodegradacją używając produktów z różnych źródeł. Jako wewnętrzny proces jakościowy, zawsze wcielamy do badań jako eksperyment kontrolny albo Amnite P100, albo Amnite P300, aby upewnić się czy warunki laboratoryjne są odpowiednie. W wyniku rozległych badań i zastosowania komercyjnego używając produktów Amnite, mogę zaaprobować i zarekomendować ich używanie w odnowie skażonych terenów zanieczyszczonych wszelakimi rodzajami węglowodorów."
  Dyrektor Grupy EIA
  Grupa Analizy wpływu Środowiskowego
 • Starszy Menedżer ds. Serwisu
  AMNITE L100: "...zanim zainstalowaliśmy system degradacji tłuszczu ASD mieliśmy problemy z zapchaną kanalizacją, co czasami zmuszało nas do zamknięcia niektórych punktów usługowych. Obecnie, z systemem ASD, problemy ze ściekami należą już do przeszłości."
  Starszy Menedżer ds. Serwisu
  Auchan

Inżynieria biomasy jest powszechnie uważana za sposób podnoszenia biologicznej aktywności systemów, dzięki zastosowaniu w nim mikroorganizmów. Mikroorganizmy zazwyczaj są stosowane do podnoszenia wydajności obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków, ale mogą być równie dobrze stosowane w innych procesach biodegradacji takich jak rekultywacja gleby lub kompostowanie.

Do terminu zarządzanie biomasą odnoszą się również pojęcia: bioaugumentacja, biosuplementacja, augmentacja bakteryjna, suplementacja bakteryjna, augmentacja biomasy oraz wprowadzanie inokolum.

Jako mikroorganizmy rozumie się także bakterie, a do tego terminu odnoszą się często inne pojęcia takie jak mikroby, drobnoustroje lub kultury. Grzyby także określane są jako mikroorganizmy i odgrywają niebagatelną rolę w procesie inżynierii biomasy.


Co można osiągnąć dzięki inżynierii biomasy?

Produkty służące do inżynierii biomasy można dla bardzo szerokiej gamy odpadów przetwarzanych w oczyszczalniach. Między innymi dostępne są produkty, znajdujące zastosowanie w:

 • Oczyszczalniach z aktywnym osadem
 • Systemach z biologiczną błoną stałą (fixed film)
 • Anaerobowych (beztlenowych) oczyszczalniach ścieków
 • Zbiornikach sedymentacji gnilnej
 • Kanałach odpływowych

Produkty te mogą także zostać użyte w celu rozkładu tłuszczy w kanalizacjach i neutralizacji rozlanego oleju. Szczegółowe użycie produktów w oczyszczalniach ścieków zostało opisane poniżej:

Uruchomienie procesu biologicznego oczyszczania w nowo otwartych oczyszczalniach

Generalnie oczyszczalnie ścieków są chronione przez mikroorganizmy, które występują w wodzie i w otaczającym obiekt powietrzu w naturalny sposób. Często też, osad spływa z okolicznych oczyszczalni, lub też z wybranych oczyszczalni, które zajmują się oczyszczaniem ścieków o podobnym składzie.

Dodanie szczególnego rodzaju mikroorganizmów w odpowiednio dużym stężeniu przyspiesza rozpoczęcie procesu w nowo otwartych oczyszczalniach, dzięki wprowadzeniu bakterii, które są zdolne do rozkładu związków zawartych w ściekach.

Ten sposób zastosowania produktu z reguły przynosi bardzo dobre rezultaty oraz umożliwia szybką, wygodną i stosunkowo tanią metodę rozpoczęcia działalności nowej oczyszczalni. Często firmy budowlane chcą jak najszybszego rozpoczęcia biologicznego procesu oczyszczania w celu uzyskania zapłaty za wybudowanie obiektu.

Poprawa BZT5 oraz usuwanie ChZT

Produkty o szerokim zastosowaniu pomagają w ogólnym usuwaniu związków organicznych oraz poprawiają Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5) i Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT). Te produkty są często zaprojektowane dla konkretnych odpadów przemysłowych: mleczarnie, rafinerie, zakłady wytwórstwa chemicznego itp.

Kontrola gromadzącego się osadu

Zjawisko słabego gromadzenia się osadu z reguły spowodowanego obecnością dużych ilości organizmów nitkowatych jest nazywane "gromadzeniem się bakterii nitkowatych". Bioaugmentacja zawartych w produkcie bakterii, które są zdolne do konkurowania z organizmami nitkowatymi, a w szczególnych wypadkach potrafią stłumić je, może być skutecznym środkiem pomagającym w walce w gromadzeniem się bakterii nitkowatych.

Uważa się, że gromadzenie się bakterii nitkowatych jest uzależnione od funkcji wielu specyficznych determinantów, których modyfikacja w celu przeciwdziałania problemowi jest często niemożliwa. W takim wypadku biosuplementacja wydaje się być jednym sensownym wyjściem z sytuacji.

Redukcja nieprzyjemnych zapachów

Odór często utożsamiany jest z bakterią redukującą siarczany (SRB's) do siarczkowodorów. Bioaugumentacja produktów zawierających mikroorganizmy zdolne do przekształcenia siarczanów w siarczkowodory może stanowić rozwiązanie tego problemu.

Usuwanie piany powierzchniowej i szlamu

Piana i szlam na powierzchni zbiorników osadowych i natleniających wygląda nie tylko nieestetycznie, lecz także może hamować cyrkulację tlenu, chłodzenie ścieków o wysokiej temperaturze, wydostawanie się gazów powstających podczas rozkładu do atmosfery, a także może być jedną z przyczyn słabego tworzenia się osadu. Do innych przyczyn należą organizmy nitkowate i środki chemiczne. Bioaugmentacja produktu skutecznie przeciwdziała powstawaniu wszystkich rodzajów piany. Bardzo ważną rzeczą jest upewnienie się, w miarę możliwości co jest przyczyną problemu i na tej podstawie zastosować odpowiedni produkt.

Ulepszanie procesu Nitryfikacji

Nitryfikacja jest utlenianiem amoniaku do azotyn i azotanów przez bakterie autotroficzne. Jest to szczególnie wrażliwy proces biologiczny, który może być bardzo łatwo zahamowany lub nawet zatrzymany przez związki toksyczne. Bakterie przeprowadzające proces nitryfikacji bardzo powoli rosną a także są bardzo czułe na temperaturę, zatem minie wiele dni zanim proces nitryfikacji rozpocznie się na nowo. Zastosowanie kultury nitryfikujących jest bardzo skutecznym środkiem skracającym czas, opóźnienie wzrostu koncentracji aktywnych bakterii podnoszących poziom procesu nitryfikacji.

Poprawa procesu rozkładu Xenobiotyków

Xenobiotyki są to związki, które są nowe w środowisku i są często wytwarzane przez przemysł chemiczno-syntetyczne. Z tego względu, że owe związki chemiczne są czymś nowym w środowisku naturalnym, bardzo trudno się rozkładają, ponieważ istnieje niewiele naturalnie występujących mikroorganizmów. Kultury wyhodowane w laboratorium, karmione wyłącznie xenobiotykami skutecznie poprawiają zdolności rozkładu w oczyszczalniach ścieków.

Redukowanie tempa tworzenia się osadu

Nadprodukcja osadu może powodować problem z jego utylizacją. W rezultacie minimalizacja wielkości wytworzonego osadu jest bardzo istotną kwestią w oczyszczalniach ścieków. Biosuplementacja mikroorganizmów o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na tlen, ale jednocześnie wolno rozwijającymi się jest efektywną metodą usuwanie nadmiernego poziomu osadu z oczyszczalni.

Zwiększanie produkcji metanu

W przypadku, gdy anaerobowe metody rozkładu zawodzą, spada produkcja metanu. Bioaugmentacja może się okazać efektywnym sposobem zatrzymania tego spadku i metoda ta jest bezpieczna w przypadku wrażliwych anaerobowych procesach rozkładu.

Rozkładanie ciał stałych

Akumulacja szczątków organicznych w zbiornikach retencyjnych, oczyszczalniach i systemach wyrównawczych może być bardzo kłopotliwa. Zastosowanie mikroorganizmów, zdolnych do rozkładu nagromadzonych szczątków organicznych może okazać się skuteczną metodą rozpadu ciał stałych pochodzenia organicznego. Pozwala przejść ciałom stałym w stan płynny, w którym proces rozkładu przebiega dużo szybciej.

Zbiorniki sedymentacji gnilnej

Użycie ostrych chemikaliów służących do czyszczenia w obrębie miejsc przygotowywania żywności, łazienkach itp. w celu utrzymania higieny sprawia, że populacja bakterii zasiedlających zbiorniki sedymentacji jest ograniczona, jak również ograniczona jest jej aktywność. Problemowi temu można zaradzić poprzez zmniejszenie użycia ostrych środków chemicznych i odnowieniu populacji bakterii dzięki zastosowaniu produktu zawierającego bakterie odporne na te chemikalia.

Odtłuszczanie kanałów odpływowych

Produkty zawierające mikroorganizmy wytwarzające lipazę i substancje powierzchniowo czynne skutecznie uwalniają przewody kanalizacyjne od tłuszczy.


W Europie i w Polsce firma posiada wielu kontrahentów, oto niektórzy z nich:


 • Auchan
 • Albert
 • Hypernova
 • Tesco
 • Wodociągi Wronki
 • Oczyszczalnia Pniewy
 • Makro
 • Tesco
 • McDonald's
 • Pizza Hut
 • Safeway
 • Sainsbury
 • Samuel Smith
 • Scottish Water
 • Somerfield/Kwiksave
 • Spirit Group
 • Thames Water
 • United Utilities
 • Waitrose
 • Weetabix
 • Welcome Break
 • Wessex Water
 • Yorkshire Water